Ymddiriedolaeth
Nansi Richards

CYN ENILLWYR YR YSGOLORIAETH
PREVIOUS SCHOLARSHIP WINNERS

 

1983 Dafydd Huw Jones Gwytherin
1984 Eira Lyn Jones Capel Bangor
1985 Rhian Mererid Aberystwyth
1986 Dim Ymgeiswyr No Competitors
1987 Delyth Medi Jones Llanbedr
1988 Emily Beynon Surey
1989 Catrin Morris Jones Porthaethwy
1990 Manon Morris Pantycelyn
1991 Elin Angharad Edwards Betws Gwerfil Goch
1992 Katherine Thomas Pontypridd
1993 Rhian Evans Dinbych
1994 Amanda Whiting Penybont ar Ogwr
1995 Rachel Davies Clydach
1996 Eleri Darkins Tredegar
1997 Catrin Finch Llanon
1998 Rhian Hanson Penycraig y Rhondda
1999 Gwenan Mair Gibbard Pwllheli
2000 Meinir Llwyd Jones Llanelwy
2001 Jemima Phillips Llundain
2002 Angharad Wyn Jones Caernarfon
2003 Alice Reed Caerdydd
2004 Dim cystadleuaeth No competition
2005 Mali Llywelyn Lewis Penarth
2006 Dim cystadleuaeth No competition
2007 Verity Thirkettle Llundain
2008 Gwenllian Llyr Caerdydd
2009 Dim cystadleuaeth No competition
2010 Llywelyn Ifan Jones  Llanbedr Pont Steffan
2011 Elen Hydref  Porthmadog 
2012 Glain Dafydd Bangor
2013 Elfair Dyer  Mynytho, Pwllheli
2014 Dim cystadleuaeth No competition
2015 Catrin Meek Llundain
2016 Bethan Griffiths Treuddyn, Sir Fflint
2017 Manon Browning Caerdydd
2018 Dim cystadleuaeth No competition
     
     
     
     

 

 

 Modify Website

© 2000 - 2018 powered by
Doteasy Web Hosting