Ymddiriedolaeth
Nansi Richards

YR YMDDIRIEDOLAETH

Ym Medi 1976 daeth tyrfa fawr ynghyd i Gorwen i dalu teyrnged i Delynores Maldwyn, a hithau yn y gynulleidfa. O elw'r cyfarfod hwnnw sefydlwyd cronfa, a ffurfiwyd Ymddiriedolaeth i ofalu am yr arian.

Mae'r ymddiriedolwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o'r Gymdeithas Cerdd Dant, y Gymdeithas Alawon Gwerin a'r Gymdeithas Ddawns Werin.


Bu'r Ymddiriedolaeth yn ddiwyd yn casglu tuag at y gronfa, drwy gynnal gweithgareddau a derbyniwyd gyfraniadau oddiwrth unigolion, awdurdodau lleol, Cymdeithasau a chwmnïau, a defnyddir y llôg yn flynyddol i ariannu Ysgoloriaeth i delynorion ifanc.


Cynigir yr Ysgoloriaeth i delynorion / telynoresau o dan 25 mlwydd oed, sy'n byw yng Nghymru neu a anwyd yng Nghymru. Disgwylir i'r ymgeiswyr gyflwyno rhaglen o weithiau cyferbyniol, hyd at 20 munud o amser.


Gwerth yr Ysgoloriaeth ar hyn o bryd yw £1,500 gyda'r amod ei fod i'w ddefnyddio at
hyfforddiant pellach ar y delyn.

Os hoffech rhagor o fanylion, neu ffurflen gais, cysylltwch a'r Ysgrifennydd ar 01490 460421 neu trwy ebost elerinant@yahoo.co.uk

 

THE SCHOLARSHIP

In September 1976 a large crowd of people came together in Corwen to pay tribute to Nansi Richards, Telynores Maldwyn. Nansi herself was in the audience. From the profit made that evening, a trust-fund was formed and a number of trustees elected to administer the interest so that an annual scholarship could be awarded to a young harpist.


The trustees include representatives from the Cerdd Dant Society, the Welsh Folk Song Society and the Welsh Folk Dance Society. Contributions to the fund come in the form of donations, profits from concerts arranged by the trustees and also from local councils and organisations.


The Scholarship is open to any harpist under the age of 25 years, who are either born in Wales or live in Wales. The competitors have to prepare a twenty minute programme of contrasting pieces. The value of the Scholarship at the moment is £1,500 which must be used for further training on the harp.


If you require further information, or an application form, contact the Secretary on 01490 460421 or by email  elerinant@yahoo.co.uk


Modify Website

© 2000 - 2018 powered by
Doteasy Web Hosting