Ymddiriedolaeth
Nansi Richards

 

YMDDIRIEDOLWYR YR YSGOLORIAETH

SCHOLARSHIP TRUSTEES


 

 

CADEIRYDD 
CHAIRPERSON

Dafydd Roberts, Lon Bwlch, Cwm y Glo, Caernarfon, LL55 4ED

TRYSORYDD
TREASURER

Meinir Llwyd Roberts, Fferm y Rhewl, Waen, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 0DT.

YSGRIFENNYDD
SECRETARY

Eleri Williams, Pen Uchaf, Maerdy, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 9NY.

Cynrychioli'r Gymdeithas Alawon Gwerin / Representing the Welsh Folk Song Society

Myron Lloyd, Llanbedr Dyffryn Clwyd.
Gwenan Gibbard, Pwllheli

Cynrychioli'r Gymdeithas Cerdd Dant / Representing the Cerdd Dant Society

Carys Williams, Caerdydd
Beti Puw Richards, Bala

Ymddiriedolwyr eraill ac Aelodau’r Pwyllgor / Other Trustees and Committee Members

Derwyn Roberts, Wrecsam
Rhiannon Jones, Rhuthun
Dylan Cernyw, Bae Colwyn
Dafydd Roberts, Caernarfon
Eirlys Dwyryd, Rhuthun

Catrin Morris Jones, Pwllheli 
Alwena Roberts, Pwllheli
Angharad Wyn Jones, Caernarfon

 

 

 Modify Website

© 2000 - 2018 powered by
Doteasy Web Hosting