Ymddiriedolaeth
Nansi Richards


Gofynion y gystadleuaeth:

I’r rhai sydd yn perfformio ar y delyn bedal yn unig:
Disgwylir i bob ymgeisydd gyflwyno rhaglen o weithiau cyferbyniol hyd at 20 munud o hyd.  Rhaid cynnwys unai alaw / alawon (gall fod yn gadwyn) Gymreig wedi ei threfnu mewn arddull weddus i'r delyn, (gan unrhyw gyfansoddwr o unrhyw gyfnod - efallai hyd yn oed gan y telynor ei hun) neu ddarn gwreiddiol gan gyfansoddwr a anwyd yng Nghymru.


I’r rhai sydd yn perfformio ar delyn bedal a'r delyn deires / geltaidd:
Disgwylir i bob ymgeisydd gyflwyno rhaglen o weithiau cyferbyniol hyd at 20 munud o hyd. Rhaid cynnwys unai alaw / alawon (gall fod yn gadwyn) Gymreig wedi ei threfnu mewn arddull weddus i'r delyn (gan unrhyw gyfansoddwr o unrhyw gyfnod - efallai hyd yn oed gan y telynor ei hun) neu ddarn gwreiddiol gan gyfansoddwr a anwyd yng Nghymru. Disgwylir i'r ymgeisydd berfformio ar y delyn bedal am o leiaf 15 munud.Requests of the competition:

For those performing on the pedal harp only:
Applicants are expected to present a contrasting repertoire up to 20 minutes.  The repertoire must contain a Welsh melody / melodies (which can be a chain) suitable for the harp (by any composer from any era - perhaps even by the harpist himself / herself), or an original piece by a composer born in Wales.


For those performing on the pedal harp and the celtic / triple harp:
Applicants are expected to present a contrasting repertoire up to 20 minutes.  
The repertoire must contain a Welsh melody / melodies (which can be a chain) suitable for the harp (by any composer from any era - perhaps even by the harpist himself / herself), or an original piece by a composer born in Wales.  Applicants are expected to perform on the pedal harp for at least 15 minutes.Modify Website

© 2000 - 2018 powered by
Doteasy Web Hosting