Ymddiriedolaeth
Nansi Richards

YR YSGOLORIAETH

Cynigir yr Ysgoloriaeth yn flynyddol i delynorion / telynoresau o dan 25 mlwydd oed, sy'n byw yng Nghymru neu a anwyd yng Nghymru. Gwerth yr Ysgoloriaeth ar hyn o bryd yw £1,500 gyda'r amod ei fod i'w ddefnyddio at hyfforddiant pellach ar y delyn.

Os hoffech rhagor o fanylion, neu ffurflen gais, cysylltwch a'r Ysgrifennydd ar 01490 460421 neu trwy ebost  elerinant@yahoo.co.uk

 

**************************************************************************************

 
THE SCHOLARSHIP


The Scholarship is open to any harpist under the age of 25 years, who are either born in Wales or live in Wales. The value of the Scholarship at the moment is £1,500 which must be used for further training on the harp.


If you require further information, or an application form, contact the Secretary on 01490 460421 or by email  elerinant@yahoo.co.uk
Modify Website

© 2000 - 2018 powered by
Doteasy Web Hosting